Traficom avaa meriliikenteen reittien kilpailutuksen kaikille EU-lipuille

Merimiesliitot: Eduskunnan meriliikenteelle myöntämät tuet on suunnattava Suomen lipun alla purjehtiville aluksille

Merenkulun työntekijäjärjestöt vaativat eduskunnan meriliikenteelle myöntämien määrärahojen kohdistamista suomalaisille varustamoille ja Suomen lipun alla purjehtiville aluksille.

EU:n pelko uhkaa avata Pandoran lippaan merenkulussa

Traficom ilmoitti 18.9. avaavansa kilpailutuksen ensimmäisille valtion tuella ylläpidettäville merireiteille. Koronatukea tarvitseviksi reiteiksi Traficom on tunnistanut Turusta tai Naantalista Ahvenanmaan kautta Tukholmaan liikennöitävät yhteydet sekä Turusta tai Naantalista Långnäsin kautta Kapellskäriin liikennöitävät yhteydet.

  • Suomen eduskunnan meriliikenteelle myöntävät määrärahat on kohdennettava suomalaisille varustamoille ja Suomen lipun alla purjehtiville laivoille, Suomen Konepäällystöliiton toiminnanjohtaja Robert Nyman vaatii.

Traficom kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään 24,7 miljoonan euron lisämäärärahaan meriliikenteelle. Merenkulun työntekijäjärjestöt pelkäävät, että Traficomin virkamiehet ovat avaamassa Pandoran lipasta ”EU:n pelossa”.

  • Meriliikenteen kilpailutus on avattu kaikille EU-valtioille ja varustamoille, joilla on tarjota jonkun EU-maan lipun alle rekisteröity matkustajia ja lastia kuljettava ja tarjouspyynnön muut ehdot täyttävä alus. Tämä kuulostaa enemmän kuin huolestuttavalta.

Viime kevään virhettä ei enää saa toistaa

Viime keväänä Suomen Huoltovarmuuskeskus teki pikaisen tukipäätöksen, jossa se myönsi taloudellista tukea Viron ja Ruotsin lipun alla purjehtiville aluksille. Vastausta ei ole saatu edelleenkään siihen, millä perusteella niitä tuettiin.

  • Suomen veronmaksajilta kerättyjä varoja käytettiin ulkomaan lipun alla purjehtivien alusten (Viro ja Ruotsi) tukemiseen samaan aikaan, kun suomalaiset alukset seisoivat työtä vailla laiturissa, Suomen Merimies-Unionin liittosihteeri Kenneth Bondas muistuttaa.

Koronapandemia on ajanut suomalaiset varustamot syvimpään ahdinkoon 30 vuotisen historian aikana. Taantumalle ei näy vielä loppua ja sitä ei osaa kukaan sanoa, paljonko Suomen lipun alla on kriisin jälkeen aluksia.

  • Suomen lipun alla purjehtiva M/s Silja Serenade teki kesällä menestyksekkäitä risteilyitä Riikaan, mutta elokuussa saapui ilmoitus että alus jää rantaan ja se korvataan virolaisella M/s Baltic Queen aluksella. Suomalaiset työntekijät lomautetaan ja heidän tilalleen saapuvat virolaiset merimiehet, Suomen Laivanpäällystöliiton toiminnanjohtaja Johan Ramsland huokaa.

Yhden suomalaisen matkustajalaivan myynti toisi Suomeen satoja työttömiä

Suomalaisia merenkulkijoita on jäljellä enää 6 700 työntekijää. Jokaista heistä tarvitaan, jotta kansallinen merenkulkuosaaminen säilyy ja sillä on jatkuvuutta. Viime keväänä tuhannet heistä olivat lomautettuina ja merimiesten työttömyys nousi yli 50 prosentin. Pelkona on, että tänä syksynä noustaan jälleen samoihin lukemiin.

  • Jos suomalaisia varustamoita ja Suomen lipun alla olevia aluksia ei nyt tueta, niin päivänselvää on, että niitä voidaan joutua myymään ja tuhannet merimiehet menettävät työnsä.

Yksi matkustajalaiva työllistää satoja työntekijöitä. Kun päälle laskee alihankkijat ja muut välilliset talousketjut, nousee yhden aluksen työllistämisvaikutus tuhansiin ja heijastuu useisiin muihinkin aloihin Suomessa.

Kaikista pahin pelko on, että suomalaisia huoltovarmuuskuljetuksia hoidettaisiin nyt avatussa kilpailussa huonokuntoisella kalustolla ja heikoilla työehdoilla.

  • EU:ssa on useita mukavuuslippuja. Tällaisia EU-valtioita ovat esimerkiksi Gibraltar, Malta ja Kypros.

Eksoottiset saaret ovat tunnettuja veroparatiiseja. Niissä verotus on huokeampaa tai olematonta eikä miehistön työehtoihin kiinnitetä minkäänlaista huomiota.

Raumalle saarrettiin 10. syyskuuta yksi mukavuuslippulaiva, joka purjehti Panaman lipun alla. Aluksen miehistöllä oli yli 70 000 Yhdysvaltain dollarin palkkasaatavat ja heitä kohdeltiin huonosti aluksella. Poliisi turvasi kuuden miehistön jäsenen pääsyn pois alukselta.

  • Tätäkö me haluamme lisää Suomen lähivesille. Emme varmasti. Hyvä olisi, että joku ministeri ottaisi myös vahvan kannan asiaan.

Merimiesliittojen mielestä Traficomin nyt haussa olevat eduskunnan lisämäärärahat meriliikenteelle on kohdistettava ehdottomasti Suomen lipun alla purjehtiville aluksille.

Lue myös