Liiton lehti Suomen Merenkulku ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Förbundets tidskrift Finlands Sjöfart utkommer 4 gånger om året.
 

Toimituksen osoite

Suomen Merenkulku
Hietalahdenranta 15 A 3
00180 Helsinki

Redaktionens adress

Finlands Sjöfart
Sandvikskajen 15 A 3
00180 Helsingfors

Päätoimittaja / chefredaktör

Johan Ramsland
puh. 040 667 2227

Toimitus / redaktion

Marjo Peurala
Pipsa Mörn
puh. 09-6122440

Aikataulu 2022 tidtabell

Nro Aineisto Ilmestyy
 1/22 15.2.21.3.
 2/22 17.5.20.6.
 3/22 13.9.17.10.
 4/22 15.11.19.12.

Mediakortti 2022 mediekortet

Suomen Merenkulku 2022
Finlands Sjöfart

Suomen Merenkulku 2021
Finlands Sjöfart