Liiton lehti Suomen Merenkulku ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Förbundets tidskrift Finlands Sjöfart utkommer 4 gånger om året.
 

Toimituksen osoite

Suomen Merenkulku
Hietalahdenranta 15 A 3
00180 Helsinki

Redaktionens adress

Finlands Sjöfart
Sandvikskajen 15 A 3
00180 Helsingfors

Päätoimittaja / chefredaktör

Johan Ramsland
puh. 040 667 2227

Toimitus / redaktion

Marjo Peurala
Pipsa Mörn
puh. 09-6122440

Aikataulu 2021 tidtabell

Nro Aineisto Ilmestyy
 1/21 16.2.22.3.
 2/21 11.5.14.6.
 3/21 7.9.11.10.
 4/21 16.11.20.12.

Mediakortti 2021 mediekortet

Suomen Merenkulku 2021
Finlands Sjöfart

Suomen Merenkulku 2020
Finlands Sjöfart