Liiton lehti Suomen Merenkulku ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Förbundets tidskrift Finlands Sjöfart utkommer 4 gånger om året.
 

Toimituksen osoite

Suomen Merenkulku
Hietalahdenranta 15 A 3
00180 Helsinki

Redaktionens adress

Finlands Sjöfart
Sandvikskajen 15 A 3
00180 Helsingfors

Päätoimittaja / chefredaktör

Johan Ramsland
puh. 040 667 2227

Toimitus / redaktion

Marjo Peurala
Pipsa Mörn
puh. 09-6122440

Aikataulu 2020 tidtabell

Nro Aineisto Ilmestyy
 1/20 18.2.20.3.
 2/20 25.5.18.6.
 3/20 15.9.9.10.
 4/20 24.11.18.12.

Mediakortti 2020 mediekortet

Suomen Merenkulku 2020
Finlands Sjöfart

 

Suomen Merenkulku 2019
Finlands Sjöfart