Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan 1.1.2021

Työttömyyskassojen ylimmät päättävät elimet ovat kokouksissaan 18.5.2020 ja 19.5.2020 hyväksyneet työttömyyskassojen sulautumisen, sääntömuutosesityksen ja kassan uuden nimen. Sulautuminen edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksymistä eli sulautumislupaa ja työttömyyskassan rekisteröintiä.

Sulautumisluvan myötä Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021. Kassan tavoitteena on vastata 2020-luvun haasteisiin palveluita ja toimintaa kehittämällä. Samalla myös vahvistetaan kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta. Työttömyyskassa Aariassa on sulautumisen jälkeen noin 110 000 jäsentä.

Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei sulautumisen vuoksi tule muutoksia.

Lisätietoja: Anja Tikka puh. 020 789 3875

Lue myös