Jäsenmaksut

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu on  1,4% ennakonpidätyksen alaisista tuloista.
Jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassamaksu.

Ulkomaalaisissa aluksissa palvelevat (poislukien Pohjoismaat), jotka eivät maksa jäsenmaksua lippumaahan tai ITF:n jäsenmaksuja, on jäsenmaksu 0.9% peruspalkasta, lisistä ja ylityökorvauksista. Kun asut Suomessa ja työskentelet Ruotsin, Tanskan tai Norjan lipun alla, lue lisää tästä.

Itsemaksava jäsen

Jos maksat jäsenmaksun itse voit tilata viitelistat tai viitepankkisiirrot verkkoasioinnin kautta. Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi.

Tai jos maksat ilman viitettä:

 • Tilinumero Oma Sp FI 71 4108 0011 3373 37 (vain jäsenmaksuille)
 • Laita pankkisiirtoon nimi ja henkilötunnus (ilman henkilötunnusta maksu voi kirjautua eri henkilölle)
 • Merkitse ajanjakso, jota maksu koskee (ppkkvv-ppkkvv)

Jäsenmaksu on maksettava kuukausittain. Maksun viivästyminen voi johtaa jäsensuhteen katkeamiseen sekä vaarantaa työttömyysturvan. Huomioi että ko. vuoden verotietoihin ilmoitetaan vain 31.12. mennessä maksetut jäsenmaksut.

Säilytä kuitit, sillä suorituksesi ei näy liiton tilillä välittömästi.
Maksa jäsenmaksusi ajallaan ja oikean prosentin mukaan, ettei päivärahaasi hylätä siksi, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiosi edellyttäisivät. 

Työnantajan perimä jäsenmaksu omaan liittoon

Muistathan tarkistaa palkkakuitista, että jäsenmaksu 1,4 % on peritty palkastasi.
Etenkin mikäli työskentelet muussa kuin päällystötehtävässä pitää sinun erikseen ilmoittaa palkanmaksajalle (voit tulostaa jäsenmaksuperintäsopimuksen kohdassa hakemuskaavakkeet), että kuulut Suomen Laivanpäällystöliittoon ja että jäsenmaksu peritään Suomen Laivanpäällystöliittoon.
Työnantajat voivat tilata jäsenmaksujen viitteet ja selvityslistat osoitteesta selvityspalvelu@futunio.fi.

Jäsenmaksuvapautus

Vapautusta jäsenmaksuista voidaan myöntää (enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan paitsi opiskelijat voivat anoa koko opiskelun ajaksi) seuraavin perustein:

 • opiskelet (koko opiskelun ajaksi):mikäli olet kuitenkin työssä opiskeluaikanasi, sinulta peritään jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulostasi
 • maksat jäsenmaksut tilapäisesti toisen toimialan liittoon
 • maksat jäsenmaksut pohjoismaiseen päällystöliittoon
 • olet sairauslomalla tai saat kuntoutustukea
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
 • olet työtön Kelan peruspäivärahalla tai toimeentulotuella
 • suoritat varusmiespalvelua tai siviilipalvelua

Kannattajajäsen

Kannattajajäsenyyttä voit anoa mm. seuraavin perustein:

 • siirryt eläkkeelle/ sairaseläkkeelle
 • toimit yrittäjänä
 • kuulut toiseen ammattiliittoon. Huom. Pelkkä toiseen työttömyyskassaan kuuluminen ei oikeuta kannattajajäsenyyteen.

Kannattajajäsenmaksu on 90/45 € /kalenterivuosi.
Kaikille kannattajajäsenille postitetaan viitepankkisiirto automaattisesti.
Huom. Kannattajajäsenmaksu ei sisällä työttömyysturvamaksua

Hakemukset

Jäsenhakemuksia, jäsenmaksuperintäsopimuskaavakkeita, kannattajajäsen- sekä jäsenmaksuvapautusanomuksia voit tilata liiton toimistosta tai tulostaa liiton kotisivuilta www.seacommand.fi.

Kirjallisiin hakemuksiin tehtyihin päätöksiin vastataan jäsenelle aina kirjallisesti.
Pelkkä jäsenkortti ei takaa jäsenyyttä. Myös jäsenmaksut on oltava suoritettuna tai jäsenmaksuista on myönnetty vapautus. Työttömyysturva ja muut jäsenedut ovat käytössäsi, kun jäsenyytesi on voimassa.

Seuraa myös Suomen Merenkulku-lehden jäsenilmoituksia sekä liiton kotisivujen ilmoituksia. Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit kääntyä toimiston puoleen office@seacommand.fi puhelin 09 61224413

Jäseninfo

Ajankohtaista liitossa