Kannattajajäsenhakemus

Liiton sääntöjen 7 § mukaan anon Suomen Laivanpäällystöliiton kannattajajäsenyyttä.
Kannattajajäsenmaksu on 90/45 €/kalenterivuosi.
(*) Pakollinen tieto