Jäsenmaksuvapautusanomus

Liiton sääntöjen 7 § mukaan anon vapautusta Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenmaksuista.
Vapautus myönnetään enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan (paitsi opiskelijat, joille myönnetään koko opiskelun ajaksi).
PERUSTELU:
Huom! Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaan eläkeläisille ei myönnetä vapautusta jäsenmaksuista, vaan suositellaan liittymistä kannattajajäseneksi.
(*) Pakollinen tieto