Hakemuskaavakkeet - ansökningsblanketter

Hakemuskaavakkeet - ansökningsblanketter

Täältä löydät seuraavat kaavakkeet: Jäsenhakemus/ jäsenmaksun perintäsopimus, kannattajajäsenanomus, jäsenmaksuvapautusanomus sekä eroilmoitus. Lomakkeet täytetään netissä, ja saat vahvistuksen sähköpostiisi lähetettyäsin hakemuksen. Jäsenmaksunperintäsopimus printataan ulos ja täytettyäsi lähetä palkanlaskijallesi.

Osoitteemme on Suomen Laivanpäällystöliitto, Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa jäsenrekisteri puh. 09 6122440, office@seacommand.fi.

Här finner du följande blanketter: Medlemsansökan/ medlemsavgiftens inkasseringsavtal, ansökan om understödande medlemskap, ansökan om medlemsavgiftsbefrielse samt avgångsanmälan. Blanketterna ifylls på internet.

Vår adress är Finlands Skeppsbefälsförbund, Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors. På eventuella frågor svarar medlemsregistret tfn. 09-6122440, office@seacommand.fi.