JARI PUHAKKA MERIMIESELÄKEKASSAN TOIMITUSJOHTAJAKSI 1.1.2021

Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Kari Välimäki siirtyy eläkkeelle 31.12.2020. Meri-mieseläkekassan hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi YTM Jari Puhakan. Jari Puhakka on tällä hetkellä Merimieseläkekassan sijoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen.
Jari Puhakka on toiminut yli 30 vuotta erilaisissa sijoitustoiminnan tehtävissä ja työelä-kejärjestelmässä yli 13 vuotta. Merenkulkuun Puhakka on perehtynyt nykyisessä tehtävässään yli kaksi vuotta. Lisäksi Puhakka on ollut työeläkelaitosten johtoryhmissä ja eri yritysten hallituksissa. Hänellä on siten laaja kokemus paitsi sijoitustoiminnasta ja työeläkealasta myös johtamisesta erilaisissa organisaatioissa.

Lisätietoja:

Raija Volk, 

Merimieseläkekassan hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 590 3430 

Jari Puhakka, puh. 050 358 8746


Lue myös