Åland krestmöte/ Ahvenanmaan piirikokous 18.11.2019

Åland kretsmöte hålls må 18.11.2019 kl 19.30. Platsen  Hotell Pommern/Möteslokal Pamir.
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.
Gemensam middag efter mötet!
Välkommen!

Lue myös