Hallitusvaalit 2021- Ehdokasasettelu nyt käynnissä!

Sääntöjen mukaan liiton hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ensi marraskuussa pidettävässä vuosikoko­uksessa, joka valitsee uuden hallituksen suorite­tun vaalin pohjalta. Vaalia edeltävä ehdokasasettelu on käynnissä!

Kiertokirjeet vaalista lähetään sähköpostitse kaikille varsinaisille jäsenille. Ohjeet ja ehdokaslomake ovat myös liiton kotisivuilla. Lomakkeita voi myös vapaasti kopioida.

Vain varsinaisille jäsenille

Sääntöjen mukaan ”vähintään kymmenen liiton varsinaista jäsentä voi laatia, allekirjoittaa sekä toimittaa liiton toimistoon ehdokasluettelon, jossa on yhden ehdokkaan nimi”. Ehdokkaan on oltava liiton varsinainen jäsen kuten ehdokasluettelon allekirjoittajienkin. Jäsen saa allekirjoittaa vain yhden ehdokasluettelon. Skannattujen ehdokasluetteloiden on oltava liiton toimis­tossa viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä 2021 (alkuperäisen voi lähettää tämänkin jälkeen postissa).

Tämän jälkeen hallituksen toimeenpaneva valiokunta laatii lopullisen ehdokasluettelon siten, että ehdokkaat yhdistetään aakkosjärjes­tyksessä vaalilistaksi. Ehdokkaille annetaan juokseva numero, joka alkaa numerolla kaksi (2). Ehdokasluettelot ja äänestysliput toimitetaan kesäkuun loppuun mennessä jokaiselle liiton varsinaiselle jäsenelle Suomen Merenkulku 2-21 numeron yhteydessä. Vaaliin voi osallistua myös sähköisesti äänestyslinkin kautta. Äänestyslinkki sähköiseen äänestykseen lähetetään jäsenille sähköpostitse ja löytyy liiton nettisivuilta.

Liiton toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti käynnissä olevaan ehdokasasetteluun.

Lue lisää www.seacommand.fi/fi/hallitusvaalit-2021

Lue myös